Croatian(HR)English (United Kingdom)German

Offset tisak

Indirektna tehnika tiska danas se koristi za tisak većine grafičkih proizvoda. Otisak se prenosi s tiskovne forme na gumenu navlaku, a zatim preko tiskovnog valjka (cilindra) na tiskovnu podlogu. Tiska se uglavnom na papir, polukarton i karton.

 
Digitalni tisak

Moderna tiskarska tehnologija koja ksenofotografskim postupkom pomoću lasera prenosi zadani motiv na papir. Omogućuje otisak malih i srednjih naklada, bez izrade filmova i ploča kao što je slučaj u offsetnom tisku. Prednosti digitalnog tiska su konkurentne cijene malih naklada, brzina isporuke gotovog produkta i mogućnost personalizacije, odnosno individualizacije tiskanih proizvoda. Tiskara Grafing od sredine 2011 godine nudi digitalni tisak na trenutno najsvestranijem stroju za digitalni tisak Meteor DP8700 XL. Korisnicima nudi mogućnost tiska na široki spektar materijala kao npr. papir, plastika, koverte, itd.

 
Sitotisak

Sitotisak spada u tehniku propusnoga tiska s mogućnošću tiska na različite materijale. Tisak se ostvaruje potiskivanjem boja kroz tiskarsku formu izrađenu od svile nategnute na drveni ili aluminijski okvir. Svila može biti različite linijature, zavisno od materijala na koji se tiska i boje kojom se tiska. U ponudi tiskare Grafing nalazi se jednobojni ili višebojni sitotisak na papir, tekstil i ostale materijale po potrebi.

 
Tampon tisak

Srodnik je dubokog tiska. Slika se u tampon tisku stvara na jetkanoj ravnoj tiskarskoj ploči (klišeju). S tiskarske ploče boja se prenosi na elastični jastučić od silikonske gume (tampon), a potom se boja pritiskom tampona prenosi na površinu predmeta koji želimo otisnuti. Odlika tampon tiska je sposobnost da se tiska po vrlo nepravilnim površinama. Elastični tampon koji prenosi boju može vrlo dobro prionuti i na iznenađujuće asimetrične i neravne površine. Koristi se za tisak na  olovke, upaljače, čaše i sl. proizvode.

 
Izrada žigova

S izradom žigova i sitotiskom smo započeli. Zato i danas (iako nam to više nije fokus) izradu vaših žigova možete povjeriti tiskari Grafing.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Newsletter

TISKARA GRAFING
offset & digital print

 

Olipska 7 / 10000 Zagreb
T: (0)1 618 0 618
F: (0)1 618 9 020
grafing@tiskara-grafing.hr


OIB: 71087077372

 

Go green, keep it on the screen
& think before you print!